Tiêu điểm

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch truyền thông trong bệnh viện

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch truyền thông trong bệnh viện

Ngày 8/11/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch truyền thông trong bệnh viện năm 2019 cho 20 cán bộ là trưởng, phó phòng Điều dưỡng, phòng Kế hoạch-nghiệp vụ, trưởng khoa, Điều dưỡng trưởng các khoa lâm sàng, khoa khám bệnh và tổ công tác xã hội (Riêng đối với hai khoa thực hiện mô hình truyền thông: khoa Nhi và khoa CSSKSS mỗi khoa 3 cán bộ)
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch truyền thông trong bệnh viện

Truyền thông giáo dục sức khỏe có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, hoạt động của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái và cả quá trình thực thi nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan và giúp cho hoạt động của cơ quan được thông suốt.
Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai thực hiện các nhóm hoạt động hội thảo, tập huấn, hoạt động tại góc truyền thông, đặt góc truyền thông tại hai khoa (Khoa Nhi và khoa CSSKSS); Dự trù các vật liệu làm mẫu thực hành và in, làm tài liệu truyền thông (tranh gấp, áp phích).
Tại Hội thảo, các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến xoay quanh các nội dung của Kế hoạch như: mục tiêu, đối tượng, mục đích, yêu cầu, tổ chức thực hiện… để Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái triển khai thực hiện nhất là hai khoa triển khai góc truyền thông theo quy định và đúng tiến độ được giao.
Do đó, việc tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch truyền thông trong bệnh viện của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái rất quan trọng, góp phần vào thành công thực hiện Dự án Norred “Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng”.
CN. Chu Thị Thu Hà

 

Share
0
+1
0
Tweet
0
Để lại bình luận của bạn

Tin cùng chuyên mục

Hotline tư vấn

 0964651010