Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2019; Triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2019; Triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ngày 10/01/2020, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự Hội nghị có Bác sĩ CKII Trần Lan Anh - Phó giám đốc Sở y tế tỉnh Yên Bái, Bác sĩ Trịnh Thị Mai Phương – Chủ tịch công đoàn ngành Y tế tỉnh, Bác sĩ Nguyễn Thị Hương - Phó trư ởng phòng Nghi ệp vụ y Sở Y tế, đại diện  phòng Y tế, Trung tâm truyền thông và Văn hóa thành phố. Cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức các khoa phòng Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái và Trưởng Trạm y tế 17 xã, phường.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2019; Triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Y t ế năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Phát biểu khai mạc Hội nghị, BSCKI Nguyễn Văn Chiến – Phó Giám đốc Trung Tâm khái quát tình hình hoạt động của Trung tâm. Tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở và nhân lực nhưng trung tâm cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Tại Hội nghị, bác sĩ Đỗ Thị Thanh Viên – Trưởng phòng Kế hoạch đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác Y tế năm 2019 và triển khai phương hướng  nhiệm vụ  năm 2020. Báo cáo đã nêu rõ các hoạt động của Trung tâm từ công tác khám chữa bệnh đến công tác y tế dự phòng và hoạt động của trạm y tế xã, phường. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch.
Bác sĩ Vũ Việt Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác công đoàn cơ sở năm 2019.  Năm 2019, Trung tâm Y tế đã làm tốt các hoạt động công tác công đoàn cơ sở.
Hội nghị đã tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh công tác dự phòng, công tác công đoàn cơ sở, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong năm 2020.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2019; Triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ảnh : Bác sĩ CKII Trần Lan Anh - Phó giám đốc Sở y tê phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, Bác sĩ CKII Trần Lan Anh - Phó giám đốc Sở y tế đã biểu dương các thành tích mà Trung tâm đã đạt được. Khuyến khích duy trì các hoạt động nhất là tinh thần thái độ phục vụ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Năm 2020 Trung tâm sẽ phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt  một số nhiệm vụ: Công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác DS-KHHGĐ v à  công tác Công đoàn …
Trong Hội nghị, BSCKI Nguyễn Văn Chiến – Phó Giám đốc Trung Tâm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua năm 2020. Các khoa, phòng phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2020.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2019; Triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ảnh: BSCKI Nguyễn Văn Chiến – Phó Giám đốc Trung Tâm - Chủ tịch Công đoàn cơ s phát động phong trào thi đua năm 2020
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2019; Triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Ảnh: Ths Nguyễn Duy Đạt – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế kết luận Hội nghị
Hội nghị đã thông qua Quyết định và Khen thưởng các tập thể, cá  nhân có  thành tích xuất sắc trong công tác  Y tế năm 2019.
Tại  Hội nghị, Ths Nguyễn Duy Đạt – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế đã tặng quà chia tay các  đồng  chí cán bộ Trung tâm nghỉ hưu 6 tháng cuối năm 2019.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2019; Triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ảnh: Ths Nguyễn Duy Đạt – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế tặng quà chia tay các  đồng  chí cán b Trung tâm nghỉ hưu 6 tháng cuối năm 2019
Kết luận Hội nghị Ths Nguyễn Duy Đạt – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế  đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2019. Đề nghị Sở Y tế, Công đoàn ngành y tế, Thành Ủy, Ủy Ban nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo về mọi mặt để công tác Y tế của thành phố, công tác công đoàn cơ sở  của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đạt nhiều kết quả hơn nữa. Yêu cầu tập thể cán bộ y bác sĩ, viên chức Trung tâm Y tế nỗ lực đồng lòng, khắc phục những khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, làm tốt hơn nữa công tác y tế dự phòng, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
                                          Tác giả: Nguyễn Thanh          

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty