Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố

Chiều ngày 13/12/2018, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho 85 đại biểu (Mỗi xã, phường 5 đại biểu, đại diện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm các bếp...

Chiều ngày 13/12/2018, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho 85 đại biểu (Mỗi xã, phường 5 đại biểu, đại diện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm các bếp ăn tập thể và cơ sở thức ăn đường phố) là các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố
Hội nghị tập trung phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm như: Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ban bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”; Tuyên truyền thông tin đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, các bếp ăn tập thể và cơ sở thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trong đó, nêu rõ tầm quan trọng của an toàn thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh; Luật quy định hiện hành về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; Phân tích nguy cơ, cách phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm và thông tin giáo dục truyền thông; Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm,.…
Thông qua hội nghị, mỗi đại biểu được trang bị các kiến thức, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm nắm vững kiến thức cơ bản, nâng cao nhận thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó chủ động, thay đổi hành vi thực hiện an toàn thực phẩm để phòng ngừa, hạn chế ngộ độc thực phẩm xảy ra trong gia đình và cộng đồng t1rên địa bàn thành phố Yên Bái.
                                                                                                                                          CN. Chu Thị Thu Hà

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty