Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tập huấn, khám sức khỏe cho các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm và các bếp ăn tập thể năm 2019

Từ ngày 24/5/2019 đến ngày 14/6/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn, khám sức khỏe cho các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm và các bếp ăn tập thể tại các trạm Y tế xã/ phường trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2019.

Từ ngày 24/5/2019 đến ngày 14/6/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn, khám sức khỏe cho các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm và các bếp ăn tập thể tại các trạm Y tế xã/ phường trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2019.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tập huấn, khám sức khỏe cho các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm và các bếp ăn tập thể năm 2019
Tại trạm Y tế xã/ phường, các chủ cơ sở và tất cả các nhân viên phục vụ, sản xuất, chế biến, dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, kinh doanh thực phẩm và các bếp ăn tập thể được tập huấn trang bị kiến thức, xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và được khám sức khỏe theo quy định.
Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tập huấn, khám sức khỏe cho các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm và các bếp ăn tập thể năm 2019
Nội dung tập huấn bao gồm các thông tư, các nghị định, các quyết định,…. về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khỏe tổng quát (khám nội khoa, khám mắt, khám răng hàm mặt,….) kèm xét nghiệm phân tích tế bào đếm lage, sinh hóa máu, Anti HAV (IgG).
Các buổi tập huấn, khám sức khỏe cho các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm và các bếp ăn tập thể nhằm tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Yên Bái.
                                                                                                           CN. Chu Thị Thu Hà