Trung tâm Y tế thành phố làm việc với Đoàn công tác Vụ tổ chức cán bộ Bộ Y tế

Trung tâm Y tế thành phố làm việc với Đoàn công tác Vụ tổ chức cán bộ Bộ Y tế

        Sáng ngày 27/6/2017, Trung tâm Y tế thành phố có buổi làm việc với Đoàn công tác Vụ tổ chức cán bộ Bộ Y tế về việc kiểm tra đột xuất công tác triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
        Thành phần tham dự buổi làm việc gồm có Đ/c Nguyễn Văn Thái-phó trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ, vụ chính trị nội bộ Bộ Y tế; Đ/c Nguyễn Đức Hậu-chuyên viên y tế Bộ Y tế; Đ/c Lại Mạnh Hùng-phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế Yên Bái, Cùng các Đ/c trong Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.
Đoàn khảo sát trực tiếp từ người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ nhân viên y tế đang tiếp nhận, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại khoa khám bệnh, khoa xét nghiệm, khoa nội tổng hợp,…trong Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nhằm đánh giá tình hình thực tiễn tại đơn vị.
        Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” triển khai khi hai đơn vị (Bệnh viện Đa khoa thành phố và Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái) chưa sáp nhập và sau sáp nhập thành Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Cán bộ Trung tâm và 17 trạm y tế xã/ phường xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong việc thực hiện đúng, tốt các quy định của ngành làm tăng tỷ lệ người bệnh sử dụng dịch vụ y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.
Qua khảo sát trực tiếp và thông qua buổi làm việc, Đoàn công tác Vụ tổ chức cán bộ Bộ Y tế đánh giá kết quả triển khai sau hai năm thực hiện được Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo đề ra nghị quyết thực hiện, xây dưng đề án cải tiến chất lượng bệnh viện từ nay đến 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 100% Cán bộ viên chức trong Trung tâm và 17 trạm y tế được tập huấn về kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong các tình huống giao tiếp với người bệnh, với nhân dân, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ký cam kết với khoa, phòng, lãnh đạo đơn vị; Khảo sát sự hài lòng của người bệnh 3 tháng/ lần, kết quả phần lớn người bệnh hài lòng với tinh thần thái độ của cán bộ trong Trung tâm; Thân thiện khi tiếp xúc với người bệnh; Thực hiện trang phục y tế theo quy định; Bộ phận chăm sóc “Khách hàng” được đặt trung tâm khoa khám bệnh; Duy trì thực hiện “Đường dây nóng” theo Chỉ thị 09/CT-BYT; 100% các khoa có hòm thư góp ý; Xây dựng các tiêu chí bình xét thi đua hàng tháng để bình xét khen thưởng, chia thu nhập tăng thêm nhằm khuyến khích, động viên mọi người hăng say trong công tác; Xây dựng công tác thi đua khen thưởng và xử lý qua sơ kết, tổng kết 6 tháng, năm và đột xuất. Nhằm “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói riêng và toàn ngành y tế nói chung đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.