Trung tâm Y tế thành phố làm việc với Ban quản lý Dự án AHF Trung ương

Trung tâm Y tế thành phố làm việc với Ban quản lý Dự án AHF Trung ương

Sáng ngày 21/3/2018, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã có buổi làm việc với lãnh đạo và chuyên viên Ban quản lý Dự án AHF Trung ương cùng lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban chỉ đạo và nhóm điều trị phòng OPC Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

Trung tâm Y tế thành phố làm việc với Ban quản lý Dự án AHF Trung ương


Dự án AHF triển khai tại phòng khám OPC Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái có sự đầu tư về kinh phí, trang thiết bị của dự án cùng sự chỉ đạo quan tâm sát sao về công tác chuyên môn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban Giám đốc Trung tâm, cộng với sự nhiệt tình, tinh thần học hỏi của đội ngũ y bác sỹ, tạo điều kiện cho phòng khám ngoại trú OPC hoạt động.

 

Trung tâm Y tế thành phố làm việc với Ban quản lý Dự án AHF Trung ương


Trong năm 2017, Phòng khám ngoại trú OPC điều trị ARV cho 352 người bệnh, đạt 100% chỉ tiêu giao; Xét nghiệm HIV cho 572 lượt, đạt 95,3% (Trong đó có 4 ca dương tính). Bên cạnh những kết quả đạt được còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Đội ngũ y bác sỹ phòng khám đa số kiêm nhiệm nhiều công việc nên không dành thời gian hoàn toàn cho công tác điều trị, một số cán bộ mới tiếp cận công tác điều trị; Đội ngũ Đồng đẳng viên chưa thực sự nhiệt tình, chưa tiếp cận được nhiều đối tượng đích nên hiệu quả hoạt động chưa cao; Thiếu vật tư lấy máu làm xét nghiệm tải lượng vi rút nên tỷ lệ bệnh nhân được làm xét nghiệm tải lượng vi rút còn thấp; Kinh phí hỗ trợ cho Đồng đẳng viên còn thấp; Điều kiện kinh tế của đa số bệnh nhân khó khăn, nhiều bệnh nhân không có thẻ Bảo hiểm Y tế nên ảnh hưởng đến công tác điều trị,…

 

 

Trung tâm Y tế thành phố làm việc với Ban quản lý Dự án AHF Trung ương


Năm 2018, phòng khám ngoại trú OPC Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tính đến tháng 3/2018 tổng số bệnh nhân điều trị ARV 357/400 người bệnh, thực hiện xét nghiệm HIV theo kế hoạch. Phòng khám đã có những giải pháp, ý kiến đề xuất Ban quản lý dự án AHF Trung ương và tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác điều trị; Cung cấp đầy đủ vật tư để triển khai công tác xét nghiệm tải lượng vi rút cho người bệnh; Đầu tư kinh phí hỗ trợ khuyến khích đồng đẳng viên tích cực tham gia dự án; Có chính sách hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho những người bệnh chưa có thẻ Bảo hiểm Y tế.
Sau khi thảo luận, thăm người bệnh, điểm cấp phát thuốc ngoại trú, lãnh đạo Ban quản lý Dự án AHF Trung ương đã ghi nhận những thành quả hoạt động trong năm qua và triển khai các hoạt động của Dự án AHF trong năm 2018. Trung tâm Y tế thành phố cam kết thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của Dự án đạt kết quả tốt, phục vụ có hiệu quả cho chương trình phòng, chống HIV/ AIDS trên địa bàn thành phố Yên Bái.

 

 

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty