Triển khai tiêm bổ sung vắc xin uốn ván-bạch hầu giảm liều (Td) trong tiêm chủng mở rộng tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Triển khai tiêm bổ sung vắc xin uốn ván-bạch hầu giảm liều (Td) trong tiêm chủng mở rộng tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

        Ngày 12/11/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái triển khai tiêm bổ sung vắc xin uốn ván-bạch hầu giảm liều trong tiêm chủng mở rộng tại các trường tiểu học trên địa bàn 12 trạm Y tế xã/ phường (Thái Học, Yên Ninh, Hồng Hà, Nguyễn Phúc, Đồng Tâm, Minh Tân, Nam Cường, Văn Tiến, Giới Phiên, Hợp Minh, Âu Lâu)
Triển khai tiêm bổ sung vắc xin uốn ván-bạch hầu giảm liều (Td) trong tiêm chủng mở rộng tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái
Ảnh: Cán bộ Y tế thực hiện tiêm chủng tại trường Tiểu học Âu Lâu

Đối tượng triển khai dự kiến tiêm đợt I là 1604 trẻ học lớp 2 trong các trường tiểu học (kể cả trẻ 7 tuổi học lớp 1 và trẻ trên 7 tuổi học lớp 2) và trẻ 7 tuổi ở cộng đồng sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin Td không kể tiền sử được tiêm chủng vắc xin bạch hầu, uốn ván trước đó. Ngoại trừ trẻ đã tiêm vắc xin uốn ván, bạch hầu trong thời gian 1 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung.
Triển khai tiêm bổ sung vắc xin uốn ván-bạch hầu giảm liều (Td) trong tiêm chủng mở rộng tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái
Ảnh: Theo dõi trẻ sau tiêm chủng

Nhằm hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván trong cộng đồng, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu, uốn ván tại các vùng nguy cơ cao; đạt tỷ lệ ≥ 90% trẻ 7 tuổi tại cộng đồng và trẻ học lớp 2 thuộc các địa phương triển khai được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin uốn ván, bạch hầu giảm liều (Td); Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
Tiếp theo, triển khai đợt II tại 5 xã/ phường còn lại (Tuy Lộc, Phúc Lộc, Tân Thịnh, Văn Phú, Yên Thịnh) sẽ tổ chức tiêm khi có bổ xung thêm vắc xin.
CN. Chu Thị Thu Hà

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty