Tiêu điểm

Tổng kết Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trung tâm Y tế thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2020

Tổng kết Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trung tâm Y tế thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2020

Chiều ngày 27/7/2017, Đảng ủy cơ sở Trung tâm Y tế thành phố tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trung tâm Y tế thành phố. Tham dự hội nghị gồm Ban chấp hành Đảng ủy cùng 64 Đảng viên (trong đó Chi bộ Dự phòng 12 Đảng viên, Chi bộ Hành chính-Tổng hợp 16 Đảng viên, Chi bộ Khoa khám bệnh-Xét nghiệm-Cận lâm sàng 18 Đảng viên, Chi bộ Điều trị 18 Đảng viên) trực thuộc Đảng ủy cơ sở Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.
Tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Trường Giang-Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố phát biểu tổng kết vừa qua từ ngày 22-27/7/2017, bốn Chi bộ tổ chức Đại hội khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2020. Về cơ bản 4 Chi bộ đã thực hiện theo hướng dẫn số 23-HD/TU ngày 3/5/2017 của thành ủy Yên Bái về việc hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020; Báo cáo chính trị của từng Chi bộ đã nêu được những thuận lợi, khó khăn, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 03, 05-CT/TW, tồn tại, khó khăn, bài học kinh nghiệm để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới; Báo cáo kiểm điểm của 4 Ban Chi ủy Chi bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2017 sát với đặc điểm, vị trí nhiệm vụ của từng đồng chí; Thảo luận, phân tích, đánh giá một cách đầy đủ và sâu sắc những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 của các Chi bộ phù hợp với Nghị quyết Đảng bộ cơ sở, sát đúng với tình hình thực tế để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Bầu Ban Chi ủy mỗi Chi bộ 03 Đ/c theo hướng dẫn sô 24-HD/TU ngày 4/5/2017 để lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020.
Các Chi bộ, xác định Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tuyên truyền, thông tin sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, Đảng viên và quần chúng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các phòng trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế thành phố.
Dịp này, Ban chấp hành Đảng ủy Trung tâm Y tế thành phố đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Phạm Thị Thanh Châm trực thuộc Chi bộ Điều trị.
                                                                                                                        CN. Chu Thị Thu Hà

Share
0
+1
0
Tweet
0
Để lại bình luận của bạn

Tin cùng chuyên mục

Hotline tư vấn

 0964651010