Thành phố Yên Bái triển khai tiêm chủng mở rộng trở lại

Ngày 7/5, các Trạm y tế tại thành phố Yên Bái đã triển khai tiêm chủng mở rộng trở lại, sau một thời gian tạm dừng vì dịch Covid – 19.

       Ngày 7/5, các Trạm y tế tại thành phố Yên Bái đã triển khai tiêm chủng mở rộng trở lại, sau một thời gian tạm dừng vì dịch Covid – 19.
Để bắt đầu tiêm chủng trở lại, Trung tâm y tế thành phố Yên Bái đã thống nhất hình thức tổ chức buổi tiêm chủng tại các Trạm y tế trong điều kiện phòng dịch. Theo đó, các điểm tiêm chủng sẽ hẹn tiêm chủng theo giờ, mỗi thời điểm không quá 20 trẻ đến tiêm chủng.
Thành phố Yên Bái triển khai tiêm chủng mở rộng trở lại

Ảnh: Ban Giám đốc Trung Tâm Y tế thành phố Yên Bái kiểm tra công tác tiêm chủng mở rộng tại Trạm Y tế phường Nguyễn Thái Học
Các điểm tiêm chủng bố trí theo hình thức một chiều, từ đón tiếp, khám phân loại, tư vấn, tiêm chủng và chờ theo dõi sau tiêm. Tất cả người đưa trẻ đi tiêm chủng đều được đo thân nhiệt trước khi vào điểm tiêm.
Bốn tháng đầu năm 2020, do có dịch bệnh Covid-19 nên lượng trẻ đến tiêm chủng có giảm so với thông thường.  Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng mở rộng trở lại, Trung tâm Y tế đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vì vậy lượng trẻ đến tiêm chủng trong ngày 7/5 và 8/5 tương đối đủ với lịch đã hẹn. Những trường hợp còn lại đã được hẹn tiêm vào ngày 14/5 theo danh sách cụ thể.
Thành phố Yên Bái triển khai tiêm chủng mở rộng trở lại

Ảnh: Người dân đưa trẻ tiêm chủng tại Trạm Y tế phường Minh Tân
Trong ngày 7/5 và 8/5, Ban giám đốc Trung tâm Y tế thành phố đã đi kiểm tra công tác tiêm chủng mở rộng tại 15 điểm tiêm chủng của thành phố. Tất cả các điểm tiêm chủng mở rộng của thành phố đều thực hiện đúng hình thức tiêm chủng trong điều kiện phòng dịch. Đảm bảo sức khỏe cho trẻ đến tiêm chủng và người dân.

Nguyễn Thanh

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty