Thành phố Yên Bái: lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Thành phố Yên Bái: lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 20/5, tại Thành ủy Yên Bái, Trung tâm y tế thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKI Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Trung tâm Y tế trực tiếp chỉ đạo và giám sát hoạt động lấy mẫu.
Thành phố Yên Bái: lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Dự kiến, trong ngày 20/5, Trung tâm Y tế thành phố sẽ lấy 200 mẫu xét nghiệm Covid – 19 cho các thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, thành viên Ủy ban bầu cử thành phố, thành viên các Ban Bầu cử thành phố, Thành viên Tổ giúp việc công tác bầu cử thành phố, cán bộ là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố được phân công dự khai mạc, bỏ phiếu, chỉ đạo công tác bầu cử tại cấp xã.
Thành phố Yên Bái: lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

 Nhằm sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch, Trung tâm đã xây dựng các phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị y tế, nhân lực; đảm bảo thực hiện đúng quy trình phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử và bầu cử lưu động.

                                                                             Nguyễn Thanh – TTYT

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty