Quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid để lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm

Quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid để lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm

Chiều ngày 7/12/2021, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn cho 70 cán bộ, y, bác sĩ của đơn vị về ứng dụng “Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm” của Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia trong công tác lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm COVID-19.

Khi đi lấy mẫu, người dân sẽ sử dụng phần mềm PC - Covid để khai báo y tế và nhận về một mã QR cá nhân trên điện thoại. Mã này được xuất trình cho nhân viên y tế tại điểm lấy mẫu. Nhân viên y tế sẽ sử dụng ứng dụng “Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19”, dùng máy quét hoặc smartphone để quét mã barcode trên ống nghiệm và mã QR cá nhân của những người cần lấy mẫu. Thông tin khai báo của người dân được ghép với mã barcode của ống nghiệm đó. Trường hợp lấy mẫu gộp, nhân viên y tế sẽ tiếp tục quét mã QR của những người trong nhóm, rồi lẫy mẫu của cả nhóm đưa vào ống nghiệm là xong quy trình lấy mẫu.  Kết quả xét nghiệm khi có sẽ hiện trên phần mềm PC - Covid.

Trong trường hợp không có smartphone, người dân điền thông tin vào tờ khai báo y tế được phát. Nhân viên y tế sẽ nhập liệu trực diện ngay lên nền tảng trong qui trình lấy mẫu.

Trước đây khi chưa có ứng dụng nền tảng công nghệ, nhân viên y tế phải điền thông tin người dân vào một biểu mẫu in sẵn và nhập vào file Excel. Trong điều kiện dùng đồ bảo hộ và găng tay, việc nhập liệu gặp không ít khó khăn và chậm, có thể diễn ra sai sót. Các số liệu cũng khó hoạch toán do không liên kết với hệ thống chung.

Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử được triển khai nhằm tối ưu quá trình nhập liệu khi lấy mẫu xét nghiệm, giảm thao tác thủ công dễ sai sót, liên thông dữ liệu để trả kết quả xét nghiệm nhanh chóng đến người dân, hạn chế tiếp xúc, giảm khả năng lây nhiễm giữa người dân với nhân viên y tế.Quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid để lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty