Những thành tích đạt được

1. Kết quả đạt được từ năm 2007 đến nay:
- Năm 2007 đạt 86,8 điểm, xếp loại bệnh viện xuất sắc
- Năm 2008 đạt 84,5 điểm, xếp loại bệnh viện xuất sắc, cờ thi đua đơn vị XS.
- Năm 2009 đạt 91,1 điểm, xếp loại bệnh viện xuất sắc toàn diện
- Năm 2010  Danh hiệu Bệnh viện xuất sắc toàn diện; Cờ thi đua của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam tặng BVXSTD năm 2010.
- Năm 2011 Danh hiệu Bệnh viện xuất sắc toàn diện.
- Năm 2012 :  UBND tỉnh tặng Tập thể lao động xuất sắc.
- Năm 2013 : UBND tỉnh tặng Tập thể lao động xuất sắc.
- Năm 2014 : Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ
2. Khen thưởng :
- Năm 2007: Bệnh viện được tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh
- Năm 2008: Bằng khen của Bộ Y tế
- Năm 2009: Bằng khen của Bộ Y tế
- Năm 2010 Bằng khen của Bộ Y tế
- Năm 2011 Bằng khen của Bộ Y tế
- Năm 2012 : Bằng khen UBND tỉnh Yên Bái
- Năm 2013 : Bằng khen của Bộ Y tế về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử.
- Năm 2014: Đề nghị Bộ Y tế tặng bằng khen, UBND tỉnh Yên Bái tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
* Và rất nhiều tập thể các khoa, phòng cán bộ nhân viên được các cấp tặng Bằng khen, giấy khen, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.