Lễ công bố Quyết định sáp nhập và tiếp nhận bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Yên Bái về Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Lễ công bố Quyết định sáp nhập và tiếp nhận bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Yên Bái về Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Chiều ngày 20/6/2018, tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái diễn ra buổi lễ công bố Quyết định sáp nhập và tiếp nhận bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Yên Bái về Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.
Lễ công bố Quyết định sáp nhập và tiếp nhận bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Yên Bái về Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái
Ảnh: Lãnh đạo Sở Y tế, UBND thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình thành phố ký bàn giao
Tham dự có đại diện Sở Y tế, HĐND, UBND thành phố Yên Bái, phòng Y tế, Trung tâm Truyền thông văn hóa thành phố cùng Ban Giám đốc, trưởng/ phó các khoa/ phòng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Chi đoàn thanh niên, đại diện 5 trạm Y tế Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái và Giám Đốc, cán bộ Trung tâm Dân số- Kế hoạch hóa gia đình thành phố Yên Bái.
Lễ công bố Quyết định sáp nhập và tiếp nhận bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Yên Bái về Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái
Ảnh: Phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Yên Bái công bố Quyết định về cán bộ
Sáp nhập 2 Trung tâm thành 1 đơn vị tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ để nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác dự phòng và điều trị, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ, nhất là đối với các trạm y tế xã, phường. Cùng với đó tập trung tối đa nguồn lực có trình độ chuyên môn sâu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành các hoạt động y tế tại 17 trạm Y tế xã/ phường thành phố Yên Bái.
Lễ công bố Quyết định sáp nhập và tiếp nhận bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Yên Bái về Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái
Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Tuyến-Giám đốc Sở Y tế trao Quyết định bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Yên Bái về Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái
Lễ công bố Quyết định sáp nhập và tiếp nhận bàn giao Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Yên Bái về Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái

Việc sáp nhập Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thành đa chức năng gồm cấp cứu, khám, chữa bệnh; Phòng chống dịch bệnh; Dân số - kế hoạch hóa gia đình, sẽ giúp Trung tâm chủ động, linh hoạt trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ ngày càng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện cho nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái và các vùng lân cận./.

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty