Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2019

Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2019

        Sáng ngày 15/7/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phối hợp với Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2019 tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.
Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2019
Tham gia đợt huấn luyện có 28 chiến sỹ dân quân tự vệ của 2 đơn vị (Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái 19 đồng chí; Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái 9 đồng chí), trong thời gian 7 ngày (Từ ngày 15-21/7/2019), các chiến sĩ tự vệ được huấn luyện 2 nội dung chính là giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự, trong đó tập trung vào nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019; những nội dung chính của Luật Dân quân Tự vệ; điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của dân quân tự vệ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, vũ khí tự tạo,... 

Huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; bám sát nhiệm vụ chuyên môn và lấy thực hành làm chính.
Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2019

Đợt huấn luyện nhằm nắm vững chức trách, nhiệm vụ của lực lượng tự vệ, vận dựng kiến thức đã học, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phòng thủ dân sự, công tác vận động quần chúng, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố Yên Bái.
                                                                                                      CN. Chu Thị Thu Hà

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty