[Infographic] Giải đáp về bệnh đậu mùa khỉ - Triệu chứng, lây truyền, bảo vệ bản thân

[Infographic] Giải đáp về bệnh đậu mùa khỉ - Triệu chứng, lây truyền, bảo vệ bản thân
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 20/5 đưa ra cẩm nang mới nhất về bệnh đậu mùa khỉ: triệu chứng, cách thức lây truyền và biện pháp phòng bệnh.