Tiêu điểm

Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”

Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”

        Ngày 28/6/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tham gia hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” tại hội trường Sở Y tế do ngành Y tế tỉnh Yên Bái tổ chức.
Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”
Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”
        Đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái gồm 10 cán bộ đến từ 6 khoa/ phòng (khoa Nội tổng hợp, khoa YHCT-PHCN, khoa Y tế công cộng, khoa Chẩn đoán hình ảnh, phòng Điều dưỡng, phòng kế toán) và 4 trạm Y tế (Thái Học, Văn Phú, Hợp Minh, Hồng Hà) là các diễn viên không chuyên, đảm bảo sức khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ,….
Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”
      Nội dung thi bao gồm tuyên truyền các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” và một số văn bản chỉ đạo triển khai về giao tiếp ứng xử trong ngành Y tế.
Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”
Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”
      Hình thức thi sân khấu hóa thông qua 3 phần thi bắt buộc; Phần 1: Phần chào hỏi. Giới thiệu tóm tắt sâu sắc về lịch sử, thành tích của đơn vị; Phần 2: Phần thi kiến thức. Có 03 thí sinh tham dự, thi dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, mỗi gói gồm 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có từ 4-5 đáp án (A, B, C, D, E) trong đó có 1 đáp án đúng, mỗi câu trả lời đúng được cộng 4 điểm; Phần 3: Phần thi tiểu phẩm với nội dung tuyên truyền như trên.
Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”
      Qua ba phần thi, cùng sự cổ vũ nhiệt tình, nồng nhiệt của đông đảo cán bộ viên chức Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, Ban tổ chức trao giải nhì cho đội Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái và trao giải ba cuộc thi viết cho đ/c Trần Thị Phương Thảo-khoa Khám bệnh về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”.
Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Tuyến-Giám đốc Sở Y tế trao giải Nhì Hội thi sân khấu hóa về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”
Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”
Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Thưởng-phó Giám đốc Sở Y tế trao giải ba cuộc thi viết về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở Y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”

       Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cùng người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng xã hội thực hiện tốt văn hóa ứng xử  trong việc xây dựng bệnh viện thân thiện. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ Y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, củng cố niềm tin, sự hài lòng của người bệnh góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
                                                                                                        CN. Chu Thị Thu Hà

Share
0
+1
0
Tweet
0
Để lại bình luận của bạn

Tin cùng chuyên mục

Hotline tư vấn

 0964651010