Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 06/01/2021, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đại diện Sở y tế tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc – Quyền Chủ tịch UBND thành phố, đại diện  phòng Y tế, các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, đại diện các khoa phòng và trưởng Trạm y tế 15 xã, phường.
Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ảnh: Đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2020, trước đại dịch toàn cầu Covid-19, Trung tâm Y tế thành phố đã bám sát các Chỉ đạo của Sở Y tế, Thành ủy – UBND thành phố, tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh  Covid – 19 trên địa bàn. Năm 2020, trên địa bàn thành phố không có trường hợp nào nhiễm SARS COV2. Đồng thời, Trung tâm Y tế đã linh hoạt chuyển đổi hoạt động phù hợp với tình hình để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao năm 2020, đảm bảo đều đạt tiến độ đề ra: Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 100%, Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 97,2 %, Duy trì xã, phường đạt TCQGVYT 15/15 xã phường; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,82 %; Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý là 100%. Tổng số lượt khám chữa  bệnh tại các trạm y tế xã, phường 60.611 lượt bệnh nhân , tại Trung tâm 122.461 lượt bệnh nhân. Công tác công đoàn cơ sở có nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ảnh:
Đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc – Quyền chủ tịch UBND thành phố  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc – Quyền Chủ tịch UBND thành phố đã biểu dương các thành tích mà Trung tâm đã đạt được. Đặc biệt là những thành tích trong hoạt động phòng chống Covid – 19 thời gian vừa qua. Khuyến khích duy trì các hoạt động, nhất là tinh thần thái độ phục vụ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Năm 2021, dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, Trung tâm sẽ phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt  một số nhiệm vụ: Công tác khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác DS-KHHGĐ và  công tác Công đoàn …

Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ảnh: BSCKI Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Trung tâm phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị tổng kết công tác Y tế, công tác công đoàn cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ảnh
: BSCKI Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Trung tâm tặng quà chúc mừng cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác về nghỉ hưu theo chế độ.

Kết luận Hội nghị BSCKI Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Trung tâm đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2020. Đề nghị Sở Y tế, Công đoàn ngành y tế, Thành Ủy, Ủy Ban nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo về mọi mặt để công tác Y tế của thành phố, công tác công đoàn cơ sở  của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đạt nhiều kết quả hơn nữa. Yêu cầu tập thể cán bộ y bác sĩ, viên chức, người lao động Trung tâm Y tế nỗ lực đồng lòng, khắc phục những khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thực hiện tốt các nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                                                                            Nguyễn Thanh

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty