Tiêu điểm

Hoạt động của các Khoa phòng

Hình ảnh tin tức Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tập huấn, khám sức khỏe cho các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm và các bếp ăn tập thể năm 2019

Từ ngày 24/5/2019 đến ngày 14/6/2019, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức tập huấn, khám sức khỏe cho các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm và các bếp ăn tập thể tại các trạm Y tế xã/ phường trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2019.

Hotline tư vấn

 0964651010