Đoàn thẩm định tỉnh công nhận xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Yên Bái

Đoàn thẩm định tỉnh công nhận xã đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2016 - 2020 thành phố Yên Bái

     Ngày 30/ 11/ 2016, Sở y tế tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo xây dựng Tiêu chí Quốc gia về y tế (TCQGVYT) thành phố đã thành lập đoàn thẩm định công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế gồm 02 xã đăng ký xây dựng (TCQGVYT) năm 2016: xã Văn Tiến và xã Giới Phiên.
Đoàn thẩm định tổ chức đánh giá thực hiện công tác y tế của các xã so với bộ (TCQGVYT) xã giai đoạn 2011-2020 thông qua việc thực hiện 10 tiêu chí và 50 chỉ tiêu như: Chỉ đạo và điều hành công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nhân lực y tế; Cơ sở hạ tầng trạm y tế; Trang thiết bị, thuốc và các phương tiện khác; Kế hoạch tài chính; Y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; Dân số kế hoạch hóa gia đình; Truyền thông giáo dục sức khỏe.
        Kết quả thẩm định, các xã đạt 10 tiêu chí của Bộ (TCQGVYT) xã do Bộ y tế qui định cụ thể xã Văn Tiến đạt 90,5 điểm, xã Giới Phiên đạt 88 điểm, không có điểm liệt, các xã đủ điều kiện Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp Bằng công nhận xã đạt (TCQGVYT) xã giai đoạn 2016 - 2020, năm 2016.
       Qua đợt thẩm định, việc triển khai đánh giá thực trạng về bộ (TCQGVYT)  được thực hiện khoa học, chặt chẽ, khách quan tại cơ sở đã chỉ ra những kết quả đạt được, đồng thời nêu rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn và đề ra lộ trình đạt tiêu chí của từng xã. Cơ bản cùng với hạ tầng cơ sở, trang thiết bị và nguồn nhân lực các trạm y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh: giám sát, phát hiện, báo cáo kịp thời các bệnh dịch truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế; Các xã đều có kế hoạch và triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tốt trong năm không có ca, vụ ngộ độc thực phẩm; Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia được triển khai, thực hiện đồng bộ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, xử lý rác, xử lý phân gia súc, vệ sinh lao động cho nhân dân,..   Ngoài ra, trạm y tế xã còn phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh dịch nguy hiểm và bệnh xã hội, như: sốt rét, sốt xuất huyết, lao,.. Việc khám chữa bệnh cho người dân được thực hiện tại trạm y tế xã nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay từ cơ sở, với chi phí thấp, chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến xã từng bước được nâng cao.
       Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, thành phố Yên Bái, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo các ban, ngành tích cực phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái triển khai thực hiện đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu trong công tác chăm sóc, bảo vê và nâng cao sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã./.
                                                                                             Tổng hợp: CN. Chu Thị Thu Hà

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty