Tiêu điểm

Dịch vụ

Hình ảnh tin tức Bảng giá thu dịch vụ viện phí năm 2019

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ(Ban hành kèm theo Nhị quyết 10/2019/NQ - HĐND ngày 15 /03/2019 của hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái)STT STT TT 37Mã dịch vụTên dịch vụGiá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lươngGhi

Hình ảnh tin tức Bảng giá thu dịch vụ theo yêu cầu năm 2019

SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI  TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ YÊN BÁI  BẢNG GIÁ THU DỊCH VỤThực hiện từ ngày 13/5/2019    STTTÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬTĐVTĐƠN GIÁICHI PHÍ VẬN CHUYỂN  1Chuyển BN Bệnh viện tỉnh (1 điều dưỡng

Hotline tư vấn

 0964651010