Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021

Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Trung tâm Y tế thành phố đẩy mạnh các hoạt động truyền thông với chủ đề “Chủ động thích ứng với già hóa dân số: Gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi”.

Dịch bệnh Covid – 19 có những diễn biến ngày càng phức tạp, để công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe người dân đạt hiệu quả, Trung tâm Y tế thành phố đã  thay đổi các hình thức truyền thông phù hợp với tình hình mới. Các hoạt động truyền thông trong Tháng Hành động vì Người cao tuổi Việt Nam được tổ chức với các hình thức: Truyền thông lồng ghép trong các buổi tiêm phòng Covid – 19, tiêm chủng mở rộng, các cuộc họp, các Chương trình y tế ở địa phương, tư vấn tại hộ, tư vấn trực tiếp trong hoạt động khám chữa bệnh, truyền thông trên mạng xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng, …

Trong Tháng Hành động vì Người cao tuổi Việt Nam, Trung tâm tập trung truyền thông về  Luật Người cao tuổi, tăng cường  công tác tuyên truyền về già hóa dân số, pháp luật, các chế độ chính sách y tế liên quan tới người cao tuổi, đồng thời phổ biến kiến thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe, các kỹ năng phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm và tự chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các bệnh thường gặp ở người cao tuổi và việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 đối với người cao tuổi. Phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp truyền thông trực tiếp và gián tiếp, đặc biệt là tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch COVID-19 cho người cao tuổi.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong Tháng Hành động vì Người cao tuổi Việt Nam nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Kính lão trọng thọ” của con cháu với bố mẹ, ông bà, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thu hút sự quan tâm của tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi, vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc người cao tuổi.Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong Tháng Hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty