Tiêu điểm

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ YÊN BÁI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2017-2022

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ YÊN BÁI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2017-2022

 Nhằm quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, sự chỉ đạo của tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam, liên đoàn lao động tỉnh; Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVC- LĐ, đề cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Trên cơ sở đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để tập hợp rộng rãi cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Y tế vào tổ chức công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh. Cũng như đánh giá đúng thực chất tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của công đoàn trong nhiệm kỳ, rút ra những mặt mạnh và những tồn tại, tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan qua đó đề ra đ­ược những giải pháp khắc phục, đồng thời xây dựng phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong thời kỳ tiếp theo.
Việc tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở đư­ợc đại diện tập thể đoàn viên trong đơn vị tham dự và  bàn bạc, tìm các giải pháp giải quyết những vấn đề bức thiết liên quan đến việc làm, đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại đơn vị.
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ YÊN BÁI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2017-2022
                                                        Ảnh: toàn cảnh đại hội
Đại hội đã diễn ra với hai phiên: Phiên trù bị chiều ngày 12/5/2017, phiên chính thức sáng 13/5/2017 , tại hội tr­ường Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái với sự có mặt của các quý vị đại biểu đại diện Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái, Công đoàn ngành Y tế Yên Bái, Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái, Liên đoàn lao động thành phố Yên Bái, Phòng Y tế thành phố Yên Bái, Đại biểu đại diện của 29  công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Y tế  (do Công đoàn ngành Y tế triệu tập), các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc, đại diện Đoàn Thanh niên  và Đại biểu đoàn viên Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái gồm các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa XX 17 trạm y tế xã phường và các khoa phòng trong toàn trung tâm đều đã về tham dự đại hội.
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ YÊN BÁI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2017-2022
                                               Ảnh: Bỏ phiếu Ban chấp hành công đoàn khóa mới
Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XX, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, làm cơ sở phát huy và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Công đoàn. Xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã lựa chọn và bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn khóa XXI, đảm bảo về tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý. Đó là những đồng chí tiêu biểu có đủ năng lực, phẩm chất và tâm huyết nhiệt tình được vinh dự nhận trách nhiệm trước tập thể cán bộ, viên chức đoàn viên công đoàn cơ sở. Đồng thời thể hiện được tính liên tục, tính kế thừa để tiếp tục lãnh đạo hoạt động công đoàn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Đại hội cũng đã lựa chọn bầu được 4 đại biểu đại diện cho công đoàn cơ sở tham dự đại hội công đoàn ngành được tổ chức trong thời gian tới.
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ YÊN BÁI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2017-2022
Ảnh: Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế và Bí thư Đảng bộ Trung tâm tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành công đoàn khóa mới ra mắt đại hội
Đại hội được đón tiếp các đại biểu, các vị khách quý về dự, chỉ đạo Đại hội đã có những ý kiến phát biểu quan trọng, thể hiện sự chỉ đạo sát sao và sự nhất trí cao với dự thảo báo cáo tổng kết của công đoàn cơ sở trình trước Đại hội. Điều đó, đã thể hiện sự tin tưởng và ghi nhận sự lãnh đạo, ý chí quyết tâm, ý thức tự lập, tự chủ, đoàn kết chặt chẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện khẳng định kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã và đang tạo ra khí thế mới, nguồn lực mới, góp phần cho sự phát triển đi lên của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ đoàn viên Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái trong những năm tiếp theo.
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ YÊN BÁI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2017-2022
Ảnh: Chủ tịch và phó chủ tịch công đoàn khóa mới tặng quà chia tay các đồng chí không tham gia Ban chấp hành
Thành công của Đại hội là cả quá trình chuẩn bị hết sức công phu, đầy tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban chấp hành Trung tâm, còn thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, Công đoàn ngành Y tế, Sở Y tế Yên Bái, cùng sự quan tâm của các đơn vị bạn, các đơn vị liên quan và không thể thiếu thành phần của các tổ công đoàn, cùng sự đóng góp công sức của các đồng chí đoàn viên công đoàn Trung tâm góp phần thành công Đại hội thể hiện sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn đơn vị, biểu hiện rõ nghị lực, quyết tâm được thể hiện bằng chính Nghị quyết của Đại hội, nhưng điều quan trọng hơn là phải đưa được Nghị quyết trở thành hiện thực. Vì vậy, sau Đại hội các tổ Công đoàn Trung tâm sẽ tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội với cách làm thiết thực, hiệu quả, gắn việc quán triệt với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chấp hành Nghị quyết, phát huy ưu điểm, nhân rộng những điển hình tốt, có kinh nghiệm về biện pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt kết cao, thống nhất tư tưởng và hành động, đưa Nghị quyết sớm trở thành hiện thực trong các hoạt động của đơn vị.
                                                          CN. Ngô Thị Hồng Minh

Share
0
+1
0
Tweet
0
Để lại bình luận của bạn

Tin cùng chuyên mục

Hotline tư vấn

 0964651010