6.175 liều vắc xin phòng COVID – 19 được tiêm trong Chiến dịch đợt 1 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

6.175 liều vắc xin phòng COVID – 19 được tiêm trong Chiến dịch đợt 1 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

Ngày 5/8/2021, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã kết thúc chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID – 19 năm 2021 – 2022 (đợt 1).

Trong đợt này, đơn vị đã tiêm 6.175 liều cho các đối tượng theo từng nhóm quy định tại Quyết định số 3355/QĐ - BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế. Đối tượng tiêm liều thứ hai là đối tượng đã tiêm  vắc xin AstraZeneca liều thứ nhất đủ thời gian 8 tuần tính đến thời điểm được tiêm mũi hai. Còn lại là các đối tượng tiêm liều thứ nhất.

Trong suốt quá trình tiêm chủng, Trung tâm đã thực hiện nghiêm các quy định trong việc khám sàng lọc trước tiêm, tiêm đúng kỹ thuật, theo dõi phản ứng sau tiêm… Đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình tiêm chủng, không có các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm.

Dự kiến, các trường hợp đã được tiêm mũi 1 trong đợt này sẽ được tiêm mũi thứ 2 trong thời gian tới.6.175 liều vắc xin phòng COVID – 19 được tiêm trong Chiến dịch đợt 1 của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái.

Để lại bình luận của bạn

NewsDetails.AddComment.Fields.CountEmty